De Gröna i riksdagen

Kansanedustajat

Den gröna riksdagsgruppen består av 15 riksdagsledamöter med sina assistenter och ett partikansli på fem personer.

Den gröna riksdagsgruppen består av 15 riksdagsledamöter med sina assistenter och ett partikansli på fem personer.

Riksdagsledamöterna

Touko Aalto | Outi Alanko-Kahiluoto | Pekka Haavisto | Hanna Halmeenpää | Satu Hassi | Heli Järvinen | Emma Kari | Johanna Karimäki | Jyrki Kasvi | Krista Mikkonen | Ville Niinistö | Olli-Poika Parviainen | Jani Toivola | Antero Vartia | Ozan Yanar

Bekanta dig med de gröna riksdagsledamöterna. (på finska)

Den gröna riksdagsgruppens ordförande Krista Mikkonen.
1. viceordförande Olli-Poika Parviainen
2. viceordförande Heli Järvinen

Den gröna riksdagsgruppen på Riksdagens nätsidor
 

Kontaktuppgifterna

Gröna riksdagsgruppen
00102 RIKSDAGEN

vihreat@eduskunta.fi
tel. (09) 4321, fax (09) 432 2717

Ekonomi

De ekonomiska uppgifterna publiceras alltid när ifrågavarande bokslut blivit färdigt, i allmänhet sker det i februari–mars, förutom under riksdagsvalår då bokslutet blir färdigt i april–maj (förlängd bokslutsperiod). Uppgifterna hittas på De Grönas finansieringssida (på finska).
 

De gröna representanterna i utskotten

Stora utskottet: Johanna Karimäki, Emma Karimäki (Pekka Haavisto)
Finansutskottet: Touko Aalto (Ozan Yanar)
Grundlagsutskottet: Ville Niinistö
Utrikesutskottet: Pekka Haavisto
Förvaltningsutskottet: Olli-Poika Parviainen
Lagutskottet: Emma Kari
Trafik- och kommunikationsutskottet: Jyrki Kasvi
Jord- och skogsbruksutskottet: Hanna Halmeenpää (Johanna Karimäki)
Försvarsutskottet: Krista Mikkonen
Kulturutskottet: Jani Toivola
Social- och hälsovårdsutskottet: Outi Alanko-Kahiluoto
Ekonomiutskottet: Antero Vartia
Revisionsutskottet: Krista Mikkonen
Framtidsutskottet: Olli-Poika Parviainen
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: Heli Järvinen, vice ordförande
Miljöutskottet: Satu Hassi, ordförande

De gröna representanterna i andra riksdagsorgan (ersättarna inom parentes)

Riksdagens kanslikommissionen: Heli Järvinen (ersättare)
Nordiska Rådets Finlandsdelegation: Johanna Karimäki (Krista Mikkonen)
Rundradions förvaltningsråd: Jyrki Kasvi
Interparlamentariska unionen (IPU): Ozan Yanar (Satu Hassi)