På väg mot ett hållbart samhälle: Program för De Grönas politiska målsättningar 2015-2019

Det ovan citerade principprogrammet klargör vilka de gröna är och hur de tänker. Det för handen varande programmet för de grönas politiska målsättningar igen klargör vad vi gröna vill göra och vad vi vill uppnå.

Program för De Grönas politiska målsättningar 2015-2019 >

Programmet för de politiska målsättningarna är gjort för den kommande riksdagsperioden, där vi berättar om våra viktigaste politiska målsättningar och om medlen för hur vi ska uppnå dem. Oberoende av om vi sitter i regeringen eller befinner oss i opposition strävar vi efter att förverkliga den politik som beskrivs i detta program. På så sätt fungerar programmet också som bas för de gröna målsättningarna i regeringsförhandlingarna, eller då oppositionspolitiken planeras.

Programmet är uppdelat på sex mer omfattande teman:

  1. En välmående miljö och ett välmående klimat
  2. Grönt arbete, grön ekonomi och beskattning
  3. Jämlik välmåga och tjänster av hög kvalitet
  4. Kunskap, bildning och kultur som trumfkort för Finland
  5. Ett rättvist och demokratiskt samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna
  6. För en solidarisk Europeisk union och globalpolitik