Tillsammans bygger vi en bättre morgondag - valprogram 2017

I detta val avgörs vart Finland är på väg. De Gröna vill bygga en hållbar framtid tillsammans med andra. Vi väljer det mänskliga, humana alternativet.

Valprogram >

De Gröna vill bygga en hållbar framtid tillsammans med andra. Vi väljer det mänskliga, humana alternativet. Vi tror att det nu gäller att inte ge upp löftet om välfärden – löftet som det här landet i generation efter generation har gett sina barn.

Framför oss har vi ett val: vi kan välja de mänskliga och hållbara reformernas väg eller så kan vi välja de hårda värdenas och orättvisa nedskärningarnas väg.

Landets regering skär i välfärden och i våra barns utbildning. Ansvaret för den gemensamma miljön och de kommande generationerna vänder regeringen ryggen.

I kommunerna kan man göra ett annat val. Kommunerna i Finland har mycket makt. I kommunerna kan vi välja en annan väg och skapa hopp om en bättre morgondag för var och en. Genom hållbara reformer vill vi försvara det som är värdefullt. Tillsammans kan vi göra det.

I detta valprogram för vi fram 12 gröna löften för Finlands kommuner. De utgör ett reformprogram med hjälp av vilket vi skyddar vår gemensamma miljö, ser till att utbildning igen blir nyckeln till landets framgångssaga, motarbetar fattigdom och skapar nya jobb och framgång överallt i Finland.

Det är kommunerna som bestämmer över omgivningen vi lever i. De Gröna vill värna om närmiljön, göra det lätt att förflytta sig från ett ställe till ett annat, och bygga upp en trivsam livsmiljö så att vardagen fungerar. Vi kan tillsammans i kommunerna göra allt det som behövs för att stoppa klimatförändringen, vi kan utnyttja ren energi och göra det till en framgångsfaktor för Finland.

Framtiden finns i våra barn. Därför tycker vi gröna att det är viktigt att hålla löftet om utbildning så att varje barn och ungdom får en bra utbildning och tidig fostran. Vi kan i kommunerna avstyra regeringens nedskärningar inom skola och dagvård. Tillsammans kan vi försvara de små gruppstorlekarna inom dagvården och i grundskolan och förbättra kvaliteten på utbildningen och jämlikheten för varje barn.

Det är kommunerna som bestämmer om de tjänster med vilka vi förhindrar marginalisering och främjar jämlikhet. Kommunen bör vara den plats där olika slags människor kan bo, leva, lära sig och arbeta – allihop lika värdefulla och unika. Tillsammans kan vi preventivt åtgärda problem innan de uppstått och ta hand om var och en på ett likvärdigt sätt.

Kommunerna har medlen att stöda skapandet av nya arbetsplatser och hjälpa folk att ta sig ur arbetslösheten och hitta ett jobb. Nya jobb skapas enklast genom att investera i nya lösningar: i kollektivtrafik, ren energi, hållbart byggande och varför inte även ekomat. Tillsammans kan vi bygga upp en rättvis och hållbar ekonomi och skapa rättvisa hållbara jobb i kommunerna.

I kommunalvalet väljer vi i vilken riktning vi vill ta Finland. Tillsammans kan vi bygga en bättre morgondag och visa att det här fina landets framtid är ljus och mänsklig. Beslutet är ditt!