De Gröna har fulla kandidatlistor i hela landet

De Gröna har fulla kandidatlistor i riksdagsvalet i hela Finland i alla valkretsar

- I detta val avgörs hurdant Finland vi kommer att bygga under för kommande årtionden. Klimatförändringen måste stoppas nu och vi har inte tid att vänta. Oron över klimatförändringen har återspeglats även i De Grönas kandidatuppställning. Många som har övervägt att ställa upp har bestämt sig för att komma med just nu för att förändra Finland och världen, säger partisekreterare Lasse Miettinen.

Miettinen kommenterar att kandidatuppställiningen var en framgång:

– Jag är särskilt nöjd över att antalet unga kandidater ökat från senaste riksdagsvalet. Nu är  15% av kandidaterna under 30 år. Under förra riksdagsvalet var 12,5% av kandidaterna under 30 år, säger Miettinen.

– Grönas mål är att vara en av de tre största partierna. Vi vill göra den finska utbildningen bäst i världen, göra allt som behövs för att stoppa klimatförändringen, samt uppdatera socialskyddet genom att ta i bruk en basinkomst för alla. Med denna uppsättning kandidater har vi alla chanser att göra det, avslutar Miettinen.

Hitta din kandidat >