En hurdan morgondag vill du bygga? Visa din natur och rösta!

visa din natur

De Grönas riksdagsvalprogram 2019

Godkänt på partidelegationens möte 17.2.2019

Det 101-åriga Finland befinner sig i ett vägskäl. De val som vi gör just nu avgör hurdant samhälle vi bygger inte bara för oss själva, utan också för dem som kommer efter oss.

Den nordiska välfärdsstatens löfte om jämlikhet och en rättvis välfärd är Finlands stora arv. Vår uppgift är att föra det arvet vidare så att det står sig också under de kommande hundra åren.

Välfärdsstatens framtid är grön. Om vi inte tar hand om miljöns bärkraft och stoppar klimatförändringen, håller inte grunden som välfärden och jämlikheten står på. Därför måste nästa regering vara en regering för hållbar utveckling, en regering som uppdaterar den gröna välfärdsstaten till nutiden. Den bör också vara en feministisk regering, som demonterar de strukturer som skapar ojämlikhet, och bereder rum för varje människas rätt att vara sig själv.

I det här valprogrammet presenterar vi våra primärmålsättningar för att åstadkomma den förändring som behövs. Vi vill ställa miljön och klimatet i politikens mitt, göra utbildningen i Finland till världens bästa, bekämpa fattigdomen och ojämlikheten samt skapa nytt arbete och förutsättningar för framgång för Finland.

Åtgärderna för att stoppa klimatförändringen och försämringen av naturens diversitet sätter upp randvillkoren för allt det vi gör under de kommande decennierna. Nästa regerings brådskande plikt är att lyfta Finland till den nivå som krävs för att genomföra denna uppgift. Vårt samhälles hela verksamhet – hela vårt sätt att producera, konsumera och leva – måste anpassas till gränserna för miljöns bärkraft. Den här stora förändringen måste ske tryggt och rättvist.

Att återställa respekten för utbildning är nästa regerings andra brådskande uppgift. Utbildning har varit en väsentlig del av Finlands framgångssaga. Det är upp till oss hur vi klarar av att fortsätta det bygget. Målsättningen måste vara att göra utbildningen i Finland till världens bästa. De Gröna för fram det som Finlands gemensamma nationella projekt.

För att se till att alla hålls med när omdaningens vindar blåser behövs en förnyelse av socialskyddet som minskar fattigdomen och ger människor makt att bygga sina egna liv. Kärnan i denna förnyelse är en basinkomst, som liksom ett skyddsnät bär människan från en livssituation till nästa och garanterar att det alltid finns fast mark under fötterna.

De Grönas Finland tillhör inte bara personer med ett visst utseende, med en viss hudfärg, personer som uppfyller vissa kriterier. De Grönas Finland är allas vårt gemensamma Finland, det är ett bra hem för envar. Vårt gemensamma Finland finns till för kvinnor, för män och för människor av annat kön, för folk som har fötts här och för folk som flyttat hit, för unga och för gamla, för minoriteter och för majoriteter. Vi försvarar demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer överallt där de är hotade, både nära och fjärran.

För detta Finland och för de här målsättningarna kallar De Gröna alla att vara med och bidra till förändringen i valet i vår. Vi utmanar oss alla att visa ett hurdant land och en hurdan värld vi vill bygga. Visa din natur och rösta! Valet är ditt.

Läsa hela programmet >