De Gröna i riksdagen De Gröna i riksdagen

Den gröna riksdagsgruppen består av 15 riksdagsledamöter med sina assistenter och ett partikansli på fem personer.

Riksdagsledamöterna

Touko Aalto | Outi Alanko-Kahiluoto | Pekka Haavisto | Hanna Halmeenpää | Satu Hassi | Heli Järvinen | Emma Kari | Johanna Karimäki | Jyrki Kasvi | Krista Mikkonen | Ville Niinistö | Olli-Poika Parviainen | Jani Toivola | Antero Vartia | Ozan Yanar

Bekanta dig med de gröna riksdagsledamöterna. (på finska)

Den gröna riksdagsgruppens ordförande Krista Mikkonen.
1. viceordförande Olli-Poika Parviainen
2. viceordförande Heli Järvinen

Den gröna riksdagsgruppen på Riksdagens nätsidor
 

Kontaktuppgifterna

Gröna riksdagsgruppen
00102 RIKSDAGEN

vihreat@eduskunta.fi
tel. (09) 4321, fax (09) 432 2717

Ekonomi

De ekonomiska uppgifterna publiceras alltid när ifrågavarande bokslut blivit färdigt, i allmänhet sker det i februari–mars, förutom under riksdagsvalår då bokslutet blir färdigt i april–maj (förlängd bokslutsperiod). Uppgifterna hittas på De Grönas finansieringssida (på finska).
 

De gröna representanterna i utskotten

Stora utskottet: Johanna Karimäki, Emma Karimäki (Pekka Haavisto)
Finansutskottet: Touko Aalto (Ozan Yanar)
Grundlagsutskottet: Ville Niinistö
Utrikesutskottet: Pekka Haavisto
Förvaltningsutskottet: Olli-Poika Parviainen
Lagutskottet: Emma Kari
Trafik- och kommunikationsutskottet: Jyrki Kasvi
Jord- och skogsbruksutskottet: Hanna Halmeenpää (Johanna Karimäki)
Försvarsutskottet: Krista Mikkonen
Kulturutskottet: Jani Toivola
Social- och hälsovårdsutskottet: Outi Alanko-Kahiluoto
Ekonomiutskottet: Antero Vartia
Revisionsutskottet: Krista Mikkonen
Framtidsutskottet: Olli-Poika Parviainen
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: Heli Järvinen, vice ordförande
Miljöutskottet: Satu Hassi, ordförande

De gröna representanterna i andra riksdagsorgan (ersättarna inom parentes)

Riksdagens kanslikommissionen: Heli Järvinen (ersättare)
Nordiska Rådets Finlandsdelegation: Johanna Karimäki (Krista Mikkonen)
Rundradions förvaltningsråd: Jyrki Kasvi
Interparlamentariska unionen (IPU): Ozan Yanar (Satu Hassi)

Jaa sivu: