Hitta din kandidat

Välfärdsområdesvalet kommer att hållas i januari 2022.

Lär dig känna De Grönas kandidater via kandidatgalleriet. Du kan rösta i förväg från 12 januari till 18 januari samt på valdagen den 23 januari.

Du kan också göra en donation till en grön kandidat i kandidatgalleriet genom att klicka på kandidatens sida.