EU-valet 2024

Vihreät ehdokkaat

Hitta din kandidat

De gröna bygger ett EU som möjliggör ett gott och säkert liv. I EU behövs beslutsamhet för att försvara allas lika rättigheter, demokrati och mänskliga rättigheter. Det krävs medkänsla, rättvisa lösningar och samarbete för en bättre morgondag.

Europaparlamentsvalet 2024 kommer att hållas i alla EU-medlemsstater under valperioden 6–9 juni 2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni 2024.

Hitta din kandidat

Joki keskellä metsämaisemaa

Vi bygger nytt, inger hopp, skyddar det mest värdefulla

De Gröna är fulla av framtidshopp och har en stark vilja att skrida till handling. Trots de stora utmaningarna måste EU kunna erbjuda ett gott och tryggt liv för alla. Vi behöver mod att göra saker annorlunda jämfört med hur man alltid tidigare har gjort. Vi behöver beslutsamhet att försvara var och en människas rätt till jämlikhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Vi behöver medkänsla med dem som befinner sig i en sämre situation och vi behöver arbeta tillsammans för en bättre morgondag. Finland är ett litet land i sig, men i EU är det större än sin storlek.

Klimat och natur Fred och säkerhet Ekonomi och arbeteMänskliga rättigheter och jämlikhet
Kunskap och forskning

 

De Grönas valprogram inför EU-valet 2024

När de nya EU-ledarna tillträder sommaren 2024 kommer gemenskapens värderingar och verksamhetsförmåga att sättas på prov på allvar. Krig och konflikter, klimatkrisen och de stigande levnadskostnaderna har förändrat världen och allas vår vardag. Vi orienterar oss fram i en värld att ett nytt slag, där auktoritära och högerextrema krafter hela tiden vinner mark.

Läs valprogrammet

Hitta din kandidat.

 Luontoa

EU kan lösa klimatkrisen och främja ekologisk mångfald

 • Vi gör EU koldioxidneutralt före år 2040.
 • Vi ökar skogars och markanvändningens kolsänkor inom hela EU-området.
 • Vi fredar en tredjedel av EU:s land- och havsområden, varav 10 % skall vara strikt skyddade.
 • Vi ökar investeringarna för att påskynda energiomställning och grön teknologi.
 • Vi stöder övergången till renare och etiskt mer hållbar livsmedelsproduktion.
Turvallisuus ja rauha

EU som garanterar fred och säkerhet 

 • Vi fortsätter ge Ukraina vapen och humanitärt stöd. Vi stöder återuppbyggnaden av Ukraina och landets väg mot EU-medlemskap.
 • Vi stärker Nato-samarbetet och Europas försvarsförmåga.
 • Vi arbetar för feministisk utrikespolitik för att bekämpa strukturell diskriminering, våld och utanförskap som är orsakade av orättvisor.
 • Vi garanterar en tydlig process och en väg till EU-medlemskap för nya medlemskandidater. EU:s medlemskapskriterier, inklusive rättsstatsprincipen, får inte ifrågasättas.
 • Vi inrättar ett stipendieprogram i Europa för att stödja studenter och aktivister som flyr krig och förföljelse.
työ ja talous

EU som främjar en hållbar ekonomi och en rättvis arbetsmiljö   

 • Vi stöder utvecklingen av den inre marknaden, rättvis konkurrens och cirkulär ekonomi.
 • Vi utökar handel med utsläppsrättigheter och koldioxidtullar för att säkerställa att företag utanför EU inte får konkurrensfördelar genom svagare miljölagstiftning.
 • Vi stärker företagsansvarets betydelse inom EU:s handelspolitik.
 • Vi främjar en rättvis och säker tillämpning av artificiell intelligens.
 • Vi förbättrar möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv över hela EU.
koulutus

EU som grundpelare för kunskap och forskning 

 • Vi åtar oss att målmedvetet höja utbildnings- och kompetensnivån inom EU.
 • Vi garanterar varje barn och ungdom som växer upp i EU en högkvalitativ och tillgänglig småbarnsforstran samt tillgång till utbildning.
 • Vi möjliggör småbarnsfostran och utbildning även för papperslösa barn.
 • Vi fördubblar investeringarna i forskning och innovation inom EU och riktar dem mot lösningar för klimat- och miljökrisen samt andra stora samhällsutmaningar.
 • Vi satsar på öppenhet och frihet inom information och forskning.
ihmisoikeudet

EU försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten

 • Vi bekämpar rasism, sexism och diskriminering i hela Europa.
 • Vi arbetar målmedvetet för att minska fattigdom inom unionen.
 • Vi garanterar människors fria rörlighet inom EU:s inre gränser.
 • Vi delar på ansvaret för asylsökande jämnt mellan medlemsländerna. Vi skapar säkra vägar till Europa och säkrar barnens rättigheter vid gränserna.
 • Vi värnar om mänskliga rättigheter inom EU genom att införa påföljder för medlemsländer som bryter mot EU:s grundläggande principer.
 • Vi garanterar lika rättigheter för sexuella och könsminoriteter i fråga om äktenskap, familj och könsidentitet.
 • Vi övergår till majoritetsbeslut i ministerrådets beslutsfattande för att enskilda medlemsländer inte ska kunna förlama unionens verksamhetsförmåga.