Hitta din kandidat

Riksdagsvalet hålls i april 2023

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamoter. Valdagen är valårets första söndag i april. Röstberättigad i riksdagsval är varje finsk medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen.

Bekanta dig med gröna kandidater via kandidatgallerian. Rösta kan man på förhand i Finland 22.-28.3.2023 och utomlands 22.-25.3.2023 samt på valdagen 2.4.2023.

Du kan även donera till kandidaternas kampanjer via kandidatgallerian, genom att klicka upp kandidatens sida.