De Gröna

Kom med och skapa en grönare morgondag!

De Gröna arbetar för en jämställd, säker och rättvis framtid. Vi ger vår röst till dem vars röst inte annars hörs: till naturen, kommande generationer, till personer i svagare ställning.

Var och en av oss behövs för att bygga en bättre framtid.

De Gröna är ett finskt parti och en samhällsrörelse som samlar människor med olika bakgrund kring att förändra världen tillsammans.

De Gröna leds av Maria Ohisalo. Hon är partiordförande, riksdagsledamot, inrikesminister och doktor i samhällsvetenskap. Tidigare arbetade hon som forskare i fattigdom och ojämlikhet.

Bakgrundsinformation om De Gröna

De Gröna har sina rötter i det tidiga 1980-talets gröna medborgarrörelse, som involverade miljöaktivister, feminister, företrädare för handikapporganisationer och andra aktiva grupper. De Gröna grundades den 28 februari 1987 och registrerades som parti året därpå. De Gröna i Finland ansåg redan från början jämställdhetsfrågor, den nordiska välfärdsstatsmodellen, miljöskydd och öppen demokrati viktiga.

De Gröna fick sina två första riksdagsledamöter redan innan partiet grundades år 1983. År 1995 blev De Gröna det första Europeiska miljöpartiet att få en ministerportfölj och ta regeringsansvar.

I dag har De Gröna 20 riksdagsledamöter och tre ministrar i Finlands regering. De Gröna utövar även ett starkt inflytande på lokalt beslutsfattande runt om i landet: i kommunalvalet år 2017 fick De Gröna 12,5 procent av rösterna och blev det största partiet i Jyväskylä och Nokia. I landets huvudstad Helsingfors är De Gröna stadens näst största parti.

Maria Ohisalo