Maria Ohisalo

Partiordförande, inrikesminister, riksdagsledamot

Jag är doktor i samhällsvetenskaper, riksdagsledamot och ordförande för De Gröna. Jag är född i Ärvings, Mellungsby, och uppväxt runt omkring Östra Helsingfors. Ett par år bodde jag i Uppsala och Stockholm, där jag också studerade och arbetade. Dessutom har jag studerat i Sorbonne, Paris och ett par månader i Oxford. Jag blev utexaminerad från Helsingfors universitet 2011 med socialpolitik som huvudämne och jag doktorerade (sociologi) vid Östra Finlands universitet 2017.

Jag är dotter till en hälsovårdare och en snickare. Jag gick in i politik för att försvara och förnya välfärdsstaten som en struktur, som stödjer människor. Jag vill lyfta fram sådana teman som motverkan av fattigdom och ojämlikhet samt hur man kombinerar dem till kampen mot klimatförändringen.

Jag arbetar som riksdagsledamot och inrikesminister. Utöver att jag är ordförande för De Gröna har jag flera förtroendeposter. Bland annat hör jag till Helsingfors stadsfullmäktige och Nylands landskapsfullmäktige. Dessutom sitter jag i Högskoleutbildade samhällsvetare (YKA) rf:s förbundsfullmäktige. På fritiden cyklar jag och samlar retrovideospel.

Jag vill lyfta De Grönas profil som sakkunnig i social- och hälsoteman, men också som en rörelse, där motverkan av fattigdom och ojämlikhet är i centrum tillsammans med klimat- och miljöfrågor. Jag vill bygga en rörelse som grundar sin politik på undersökt information och erbjuder påverkningsmöjligheter åt var och en.