Program för De Grönas politiska målsättningar 2019–2023

Godkänt på partimötet 17.6.2018

De Gröna bedriver en politik som anpassar samhällets verksamhet så att den inte överskrider hållbarhetens gränser utan tryggar naturens mångfald och ger förutsättningar för ett gott liv åt alla.

De globala megatrenderna så som försämringen av miljöns bärkraft, klimatförändringen, globaliseringen, urbaniseringen, arbetets förvandling och befolkningsfrågan i världen ställer samhället inför stora utmaningar som vi måste svara på.

Den goda framtiden skapas genom att val som sparar på miljön görs lätta och lönsamma. Den skapas genom att vi bromsar klimatförändringen och stoppar den sjätte utrotningsvågen. Den skapas genom att vi satsar på utbildning och bildning och främjar en värld som är trygg, främjar mänskliga rättigheter och allas lika värde. Den skapas genom att vi ser till att ingen lämnas vind för våg. Den skapas genom att vi utnyttjar digitaliseringen och skapar nya jobb. I det här programmet berättar vi om hur vi kommer att försöka uppnå våra målsättningar under programperioden. Programmet är uppdelat i sex helheter.

PDF