De grönas teman

Työ

Under svåra tider ska staten satsa på framtiden med avsevärda offentliga investeringar och reformer som gör oss till föregångare.

Vårt mål är att skapa minst 200 000 nya jobb i Finland före år 2020. Det är dags för grönt arbete, grön ekonomi och förnybar energi.

miljön

Vi ska ändra kurs och beakta miljön i alla beslut som fattas. Vi ska reformera ekonomin och göra den grön; vattendragen, skogarna och kärren ska räddas.

Vi ska få bukt på föroreningar och göra allt som behövs för att stoppa klimatförändringen.

Fattigdom

Fattigdom och ojämlikhet såväl i Finland som i omvärlden innebär en förlust för oss alla. Avståndet ökar mellan brödköernas Finland och de framgångsrikas Finland. Denna utveckling måste hejdas.

Vi vill ta hand om alla finländare. Därför behövs rättvisa reformer som garanterar ett gott arbete, en hållbar trygghet och ett människovärdigt liv åt alla.

Vi behöver ett Finland som beslutsamt tar hand också om dem som inte själva kan göra det.

utbildning

De gröna anser att utbildningen ska vara en föregångare, visa riktningen och leva med i omvärldens förändringar.

Utbildningen producerar inte endast examina för näringslivets behov, utan bygger också bildning samt förstärker välfärden och förutsättningarna för delaktighet. Vårt mål är att göra grundskolan, det andra stadiet och högskolesektorn till de bästa i världen – utan att glömma lärarnas välmående.

Jaa sivu: