Riksdagsval 2023

Du kan välja ett Finland som skyddar livet.

Vårt gröna mål är att Finland är ett land som skyddar sin natur och ett land var människans verksamhet placeras inom naturens gränser, och stödjer människor genom hela deras liv. 

Men vi är inte ännu på 2030-talet och mycket återstår att göra.

Du väljer. Skydda livet.

Hitta din kandidat

Vi skyddar naturen och dess mångfald och stoppar klimatkrisen

Läs mera

Lika möjligheter att lära sig och lyckas

Läs mera

Vi bekämpar fattigdom och tar en basinkomst i bruk.

Vi bygger inte ett rättvist samhälle med nedskärningar i socialskyddet. För De Gröna är minskningen av fattigdom en av politikens viktigaste uppgifter. Vi reparerar det svajiga och inkonsek­venta socials­kyddet och moderniserar det till 2020-talet samt höjer grundläggande utkomsstödets nivå.

Läs mera

Varför är det viktigt att donera pengar till kandidaternas kampanjer?

Våra riksdagsvalkandidater gör sina kampanjer nästan enbart med egna pengar och donationer. De Gröna har inte institutioner som stöder på samma sätt som äldre partierna.

Därför har även små donationer stor inverkan. Med donationerna kan kandidaten skaffa synlighet på gator och på Internet.

Genom att stöda kandidater hjälper du oss att försvara naturen och utbildning samt bekämpa klimatkrisen och fattigdom.

Donera

SKYDDA LIVET. RÖSTA. 

Riksdagsvalet handlar om vad du väljer.

Du kan välja att styra kursen mot det förflutna, eller mot framtiden. Gör vi allt vi kan i framtiden för att rädda vår jord? Du kan välja är Finland livets skyddare eller förstörare.

Välj en kandidat