Välfärdsområdesvalet 2022

Välfärdsområdesvalet ordnas nu i januari. Valet handlar om tjänster som är viktiga för oss alla!

I det här valet avgörs om vi lyckas trygga högklassiga tjänster, kämpa mot ojämlikhet och främja likabehandling av alla människor. De Gröna anser att välfärdsstaten måste försvaras och utvecklas.

I dagens läge får vi inte vård tillräckligt snabbt och det är besvärligt att få kontakt med en läkare. I välfärdsområdesfullmäktige kan vi säkerställa att samhället satsar på lättillgängliga mentalvårdstjänster och preventivt arbete. När en människa mår dåligt måste hon få hjälp genast, inte någon gång senare. 

Alla ska få den hjälp som de behöver på lika villkor. Social- och hälsovårdstjänsterna ska betjäna precis alla, oavsett om det handlar om invandrare, om språkliga och kulturella minoriteter eller om sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Hitta din Gröna kandidat här!

✅ Du kan rösta i välfärdsområdesvalet om du är medborgare i ett EU-land, Norge eller Island eller har bott i kommunen de senaste två åren. Välfärdsområdesval ordnas inte i Helsingfors. Läs reglerna här: https://vaalit.fi/sv/information-om-valfardsomradesvalet-pa-olika-sprak
✅ Du kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland.
✅ Allt du behöver är ett identitetsbevis.
✅ Kom ihåg coronasäkerheten – ta med ett mun-nässkydd, håll säkerhetsavståndet och använd handsprit.

 

✔️ Förhandsröstning i välfärdsområdesvalet i Finland: 12–18.1.2022
✔️ Förhandsröstning utomlands: 12–15.1.2022
✔️ Den ordinarie valdagen är söndagen 23.1.2022.